Påminnelse om utsendt faktura for medlemmer

Den 30/11-16 ble det sendt ut faktura til samtlige medlemmer , som tilhørte det "gamle systemet"- dvs de som før var registrert inn med årskontingent pr år. 
Det gjelder alle innmeldte før midten av september 2016. 

Vi valgte å gi også dere et tilbud om halv pris på kontingenten, ettersom det nye systemet er slik at betalingen av kontingent vil gjelde for 12 mnd, uansett når på året en melder seg inn. 

Tilbudet gjelder om du betaler innen betalingsfriste, som er satt til 30/12-16.

Skulle du av en eller annen grunn ikke ha mottatt fakturaen (kanskje filteret i mailen din har hindret det?), eller av særlige andre grunner ikke får til å betale innen gitt frist, ber vi deg om å sende mail til medlem@ulo.no. 

Vi håper hver og en ønsker å fortsette medlemsskapet hos ULO :-)