Vi MÅ ha flere aktive medlemmer!

2017-09-06.png

Hei alle sammen

De siste dagene har admin i medlemsgruppa informert om misnøye og kritikk fra noen medlemmer, da de mener at ULO ikke gjør nok for dem/de uføre. I utgangspunktet så er det jo uheldig å sitte å bruke av den tiden en har til rådighet på slike utspill. Men, det er kanskje nødvendig fra tid til annen. Nå har jeg vært inne å lest, også fordi vi har en syk admin, (og da må altså styret gå inn å bidra i medlemsgruppen.) Nå vil det alltid være lurt å komme med konstruktiv kritikk, via medlemsportalen- så vi oppfordrer til bruk av den.

Det føles jo for oss, som faktisk gjør en stor jobb for å bygge og drifte en organisasjon, som ganske trist, frustrerende og håpløst å sitte å lese den type kritikk. Men, det er klart vi forstår jo ønsket fra våre medlemmer- og vit at vi så gjerne skulle utrettet mirakler umiddelbart. Men, det å få til en stor organisasjon, med stor påvirkningskraft, er sjeldent særlig forenlig med umiddelbare mirakler.

Det er jeg, leder, som skriver dette- og jeg står i fare for, dersom jeg sier noe om min helse, og andres helse i styret/arbeidsteamet- å på ny "komme med et sutreinnlegg", slik noen ynder å kalle det, når en sier fra om noe.
Men, jeg vil gjerne si noe likevel, for det er jo ikke slik at uføre har bare en dårlig dag, en gang i blant- vi er uføre, og vi har en god dag en gang i blant. Det vil jeg tro svært mange kjenner igjen.
Men, på en helt ordinær dårlig dag, så er innsatsen til de alt for få aktive i ULO, mildt sagt alt for høy. Og årsaken er en usedvanlig vilje og et usedvanlig engasjement til å virkelig ville gjøre en innsats for alle uføre, og særlig for uføre i vår organisasjon.

På grunn av en usedvanlig vilje, engasjement og iherdig innsats på ordinært dårlige dager, har det faktisk ført til at flere har gått i fella og fått fryktelig mange ekstra dårlige dager. Det igjen fører da til, at færre og færre bidrar. Og fellen har oppstått fordi for få av medlemmene, så langt, har sett seg i stand til å kunne bidra aktivt.

Likevel har vi altså fått til veldig mye, vi har fått til å starte en organisasjon, vi har klart å jobbe for å bli så synlige at organisasjonen kan få en gradvis vekst av medlemmer- og med fortsatt drift og vekst, så kan det hende at politikere og Nav vil høre på uføre og ULO om et år, eller to. Men, for all del, vi har og fått til å kommunisere med disse, og bli litt hørt innimellom.
Media, som en del ønsker vi skal ut i, er ikke så særlig interessert- med mindre en eller annen i ULO er villig til å stå frem med navn, og en svært personlig tragisk historie (det har blitt et kynisk samfunn, som elsker å betale for medier med tragedier- ellers er vi lite interessante som uføre)

Det er da slik at i skrivende stund, så jobbes det for å få gjennomført et landsmøte 23 september. For å få det til, må veldig mye gjennomgås, planlegges, skrives, sendes ut, osv. Og la meg da få påminne om at dette gjøres uten noen ansatte.
I tillegg så er det rett og slett slik at så langt har vi ikke klart å få nok medlemmer til å bidra, slik at vi har- til tross for flere skriv, sms, og andre oppfordringer , ikke nok til å danne et fulltallig styre.

Jeg har ved tidligere anledning også skrevet litt om at en organisasjon er medlemmene, en organisasjon er ikke et styre.
Et valgt styre er valgt til å drifte organisasjonen, og med det menes da ikke å utføre alle mulige oppgaver utover driften.

Styrets oppgave er å påse at driften foregår i forhold til formål og vedtekter, og så vil de da i samarbeid med arbeidsutvalg/arbeidsteam/ansatte se til at oppgaver blir utført.
I ULO har vi ikke ansatte, vi har medlemmer som deltar frivillig, og de som ønsker å være aktivt med, er da med i arbeidsteamet- som altså er å forstå som et arbeidsutvalg. Uten medlemmer som ønsker å bidra, om det så er 30 min pr uke- fordi helsen ikke strekker til mer, vil det altså ikke være mulig å utføre mange oppgaver.

Slik er det i enhver organisasjon, det er ikke mulig for et styre å gjennomføre enhver ting ethvert medlem måtte ønske seg. ULO ville uten tvil komme langt, dersom 10% av medlemmene bidro med 1 time hver pr uke i arbeidsteam/utvalg. Og med 1% av medlemmene som ville stille til verv i styret, med 2-3 timers innsats pr uke, ville styret hatt nok folk til å få til mye.

Nå er det og slik at landsmøtet i ULO er hvert annet år, og da tar planlegging etc så mye tid, at det er kun landsmøtet som blir oppgaven i august/september. ( med mange flere aktive medlemmer, ville det nok vært mulig å fått til noe i forhold til det forestående valget også)
Det er for øvrig uheldig at våre landsmøter havner på samme tidspunkt som Kommune og Stortingsvalg hver gang, så det vil bli en landsmøtesak på dette- for å flytte på vårt landsmøte til motsatt år av valg. Det å forvente at vi skal få til mer enn et landsmøte nå, og kanskje til og med synes at det er feil å bruke tiden på vårt eget landsmøte, det er noe som får meg og andre til å miste mot, engasjement og lyst til å fortsette å gjøre en innsats. Det er ikke mer krefter å hente blant de få aktive, så sitter noen med slike forventninger, så forventer vi tilbake at dere selv bidrar.

Årsaken til at ULO ble et faktum, var fordi vi var mange uføre, som ønsket å gå sammen om å skape en organisasjon for uføre, slik at uføre skal bli sett og hørt. Sammen om, er viktig stikkord her. Gjør vi ikke oppgavene sammen, for å samles, for å bli sett og hørt, så er det nok et faktum at det blir for stor belastning på noen svært få uføre mennesker- å skulle bære øvrige uføre frem til Stortinget.

Dette innlegget vil nok få noen til å bli enda mer kritiserende, andre vil føle på at de ikke får gjort det de så gjerne ville bidratt med. Min medfølelse vil da gå til de som så gjerne ville bidratt mer, men som ikke får det til. Og det er slik det er, noen vil langt mer enn de kan få til.
Ingen grunn til dårlig samvittighet for det- det er jo derfor vi går sammen, for å finne noen få prosent, som kan klare å bidra noe- slik at vi alle lettere skal bli hørt, sett og bli hensyntatt i samfunnet fremover. Og selvsagt skal medlemmer, arbeidsteam/utvalg og styret gi rom for, og vise hensyn til uføres kapasitet i egen organisasjon- det bør jo være et minimum. Og det er rom for det, kan du bidra 30 min hver torsdag f.eks, med å lete etter viktige dokumenter på regjerningens hjemmeside, ja, så har vi rom for det. Og kanskje en annen kan bidra med 15 timer i måneden, bare en kan styre tiden og oppgaven selv? Ja, da er det rom for det.

Vi ser frem til å få flere aktive med i styret og arbeidsteamet! Og nå haster det med kandidater til styret.
Så skal dere ikke være redde fordi dere ser at andre har enorme forventninger til hva et styre skal utrette. Vi er uføre, og vi trenger et styre til vår organisasjon. Oppgavene vil selvsagt gå på slike ting som styremøter og saksbehandling- ved oppstart av nytt styre, må en påregne litt hyppige møter, som foregår skriftlig på skype (dermed vil det ikke ha noe å si hvor du bor, eller om du sliter med hørsel).
Så vil det være behov for noen som kan føre protokoller- altså konkrete referat, noen som kan følge med på mail,kanskje ha litt kunnskap til å kunne svare på enkle spm vedrørende uføretrygd og vår org. Noen som kan ha overoppsyn med nettsiden, kanskje og bidra til å skrive saker (ikke et must), noen som er gode på organisering, og kanskje har vi et par kandidater ikke så langt fra Oslo, som kan ta et møte eller tre i året- på Stortinget? Ja, for det ser ikke ut til at det er så vanskelig å få politikerne til å møte oss, det er helst kapasitet og helse hos vår organisasjons styre/arbeisteam/medlemmer som er den største utfordringa. (Vi kan faktisk se på et par partiprogram til Stortingsvalget, at noe av det vi har fremmet i våre innsendte dokumenter- faktisk har havnet nesten ordrett i partiprogram. Det er jo bra! Tenk hva som kunne skje om vi hadde flere til å møte politikerne ansikt til ansikt!)

Som en del av styret, forventes det at en følger med i arbeidsteamet, bidrar på noen oppgaver der- men særlig bidrar til å organisere i forhold til arbeidsteamet, som vi virkelig fremover må jobbe med å utvide.

Se for deg et gjennomsnitt på 3 timers arbeid i uken, som styremedlem. Kravet er engasjement, vilje til å lære bruk av skype (10 min, så kan de fleste få til det), tilgang på internett, og vilje til å lære å bruke det mest elementære med Google dokumenter, slik at vi alle kan bruke vår felles plattform. De fleste får til dette, i løpet av opplæring på 2 timer.

Og helt til slutt, la oss ikke glemme, at når det nye styret har kommet i gang, så vil det bli mye mas om aktive i arbeidsteamet. Uten et felles engasjement, en felles innsats fordelt på mange- så vil neppe uføre bli sett og hørt noe særlig i fremtiden heller.

Jeg vil og minne om at vi er politisk nøytrale, men, siden det er valg, har vi likevel latt det være tillatt med noe politisk diskusjon nå.
ULO tar ikke noe standpunkt i forhold til parti, vi jobber med saker for uføre. Det er politiske saker selvsagt, men fra Rødt på den ene siden, til Frp på motsatt side, så vil vi nok finne gode ideer, og vi velger å støtte gode saker for uføre- enten de føres av den ene eller den andre.

Så ønsker jeg alle et godt valg, og ikke minst håper jeg på at mange vil sende mail til oss, med ønske om å bidra i styret og arbeidsteam fremover.

Aller sist vil jeg si at vi mangler deltakere til landsmøtet- jamfør utsendt informasjon. Det ville være utrolig bra å få en deltaker fra hvert fylke- så vi håper å høre fra flere. Fristen for påmelding, har gått ut- men vi kan strekke den til 10. september.

Sammen er stikkordet!

Mvh Laila Sandbekk, leder