Arendalsuka


Hva er Arendalsuka?

  • Arendalsuka – en årlig arena hvor nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og møter folk for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.
  • Arendalsuka er partipolitisk uavhengig, og har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt.
  • Arendalsuka ønsker på denne måten å bidra til styrking av kraften i vårt levende demokrati.

Utover det, kan vi legge til at dette har etterhvert blitt en meget viktig plass å være, for de som vil bidra til å skape endringer i vårt samfunn. En finner neppe noen bedre måte i Norge i dag, for å skape nye og gode samarbeid blant organisasjoner som alle fremmer mennesker, og menneskers muligheter i vårt samfunn i dag. I tillegg gir det store muligheter for “lobbying”, ja antakelig den viktigste arenaen for å kunne nå frem og påvirke dagens topp-politikere.

Hvor viktig er det at ULO deltar aktivt på Arendalsuka?

Hvilke muligheter er det for ULO ved deltakelse?

Alle som deltar aktivt med stand, arrangement, og lobbyvirksomhet på arendalsuka, kan få stort utbytte av det- dette gjelder også ULO. For å nå frem til beslutningsorganer som jo Stortinget og regjering er, er det viktig å finne andre aktører i samfunnet, som jobber i samme retning som det vi gjør. For på den måten å skape en felles vei fremover, som viser at vi som er landet vårt, altså menneskene, må bli lyttet til. 
Arendalsuka er en viktig arena for å bli synlig, og kanskje særdeles viktig for en ung organisasjon som ULO. 
Det er og viktig å kunne delta, event sette opp et eget arrangment selv, der en kanskje får invitert en politiker til debatt. Slike arrangement er det mange av på arendalsuka, og vil kanskje være den største muligheten for organisasjoner til å komme i dialog med det politiske miljøet.  

Hvor ofte kan ULO delta med stand på Arendalsuka?

Med tanke på både kapasitet fra deltakere fra ULO, samt økonomi, vil det foreløpig kun være aktuelt for ULO å delta de årene som vi ikke har landsmøte selv. Det koster mye å være deltaker, samt å dekke reise, kost og losji. Så det er så langt ikke økonomi til å delta hvert år. I tillegg er landsmøte et tids- og energikrevende arrangement, som vil være til hinder for at styret og arbeidsteam har kapasitet til å delta de årene som det arrangeres landsmøte. 
Siste landsmøte var i september 2017, og nå håper vi at ULO kan få anledning til å være presentert på Arendalsuka i 2018. 

Hva kreves  av innsats for å kunne delta neste år?

For å få til et godt “utbytte” av ULOs deltakelse på Arendalsuka, vil det være vesentlig at vi har flere tilstede hele uken i Arendal, som kan bidra på selve standen, men og at vi har minst 2 personer “ute i felten” 2-4 timer hver dag.  Det betyr at vi bør være 6 personer tilstede i Arendal hver dag, fra tirsdag t.o.m. fredag, hvorav minst 3 fra styret og eller arbeidsteam. Det er nødvendig med 2 på stand hele tiden, men standvakter kan med fordel deles opp, slik at det blir kortere økter på hver. f.eks 11-14, og 14-17. Det å være minst 6 personer tilstede hele uken, vil gi mulighet for alle til å få nødvendig hvile, og fri også. I 2016 ble det alt for belastende for de få som stilte, slik at sterk forverring av sykdom ble resultatet for de 2 som deltok de fleste dagene. Dette kan vi i langt større grad unngå for fremtiden, ved at flere stiller opp. 

Det er viktig å gå rundt, snakke med forskjellige organisasjoner, og politikere- sette seg inn i hva som finnes, hvem vi bør ha mer kontakt med, skape samarbeid med osv. Altså det som kalles lobbyvirksomhet. En oppgave som særlig styret og arbeidsteam bør delta på- men engasjerte og taletrengte medlemmer kan med stor fordel bidra! 

Det vil være viktig at de som er på stand, og forøvrig er med på arendalsuka, vet en del om ULO , vårt arbeide, målsetting, måten vi jobber på, kunne lytte på de som kommer til stand, og være imøtekommende og argumentere på en positiv måte. Kort sagt er det viktig å fremme vår organisasjon. 
Alle som deltar, får selvsagt dekket sine utgifter i forbindelse med deltakelsen. 


Vi håper at akkurat du kunne tenke deg å bidra til å løfte muligheten for en bedre fremtid for uføre på Arendalsuka! Det er litt slitsomt, men likevel hyggelig og moro! Ta kontakt ved å bruke skjemaet under.