Arkiv

ULO i mediebildet


Bare uker etter registreringen av Uføres Landsorganisajon ULO, 09.01.15, ble vår organisasjon gjenstand for omtale i flere aviser, radio og også tv. 
Vi prøver her å samle lenker til noen av medieartiklene som har omtalt ULO
skattetabbe, Nettavisen

13.02.15 Dagsavisen
13.02.15 var ULO med i Dagsnytt 18
13.02.15 Dagsavisen
14.02.15 Debatt på Stortinget om tap av trygd, Dagsavisen
09.04.15 127.000 uføretapere, Dagsavisen 
09.04.15 27.000 taper på uførereformen, Stavanger Aftenblad
14.04.15 SV vil redde uføres økonomi, Dagsavisen
16.04.15 Høyre vil hjelpe uføre neste år, Dagsavisen
06.10.16 500 kr i skattelette- får sjokkregning på 2500 kroner, Dagbladet

Bostøtte

Kopi av mail med spm og svar. Spørsmål fra ULO,og svar fra husbanken, vedrørende endring av egenandel 1 juli 2016
Svar fra KMD 15/6-16 Vedrørende spørsmål ang regelendringer i bostøtte 2016.

Uførereformen

Uførereformen i økonomisk og menneskelig perspektiv mars 2016: Et omfattende dokument, som tar for seg konsekvenser av uførereformen som ble innført 1/1-15. Dokumentet ble ferdigstillet til høringsmøtet på Stortinget,17 mars 2015

Utilsikta tap i forb. med uførereformen : Svar fra ULO, til henvendelse fra flere partier, vedrørende de tap uføre hadde lidd, som politikere anså som utilsiktet etter reformen. 

Brev vedrørende klagemuligheter på omregning fra "gammel" til "ny" uføretrygd I forbindelse med uførereformen, og omregningen av uføretrygd, ble det mye feil, og utrolig dårlig opplysning fra statens side, til den enkelte uføre. Vi i ULO henstilte til en utvidet klagefrist, og nye omregningsbrev. 

Oppsummering fra ULO vedrørende utilsikta tap. Skrevet til politikere til møtet i Stortinget 7 aptil 2015

Utregninger- sammenlignet med SIFOs referansebudsjett:  vedlegg til dokument om reformen i økonomisk og menneskelig perspektiv.

Svar gitt vedrørende SVs henvendelse ang kompensasjonsordningen  

Saksdokumenter vedrørende gifte/samboende uføre, med avkorting i sin trygd pr 31/12-4-14. 

Uføre pr 31/12-14 , som hadde trekk i sin uføretrygd grunnet samboer/ektefelle, er rammet av svært urettmessig omregning fra statens side, og vil etter nytt regelverk ikke få tilbake det de opprinnelig fikk innvilget i uførepensjon- selv om de blir enslige ved et seinere tidspunkt.
Henvendelse fra ULO,for råd/veiledning LDO. 
Svar fra LDO  
Saksdokument, innsendt Stortingsgrupper m/fl vedrørende trekket
Svar - ikke mottatt. 

Oppklaring vedrørende reduksjon i avkorting for de som var uføre før reformen.

Brev fra ULO. : Vedrørende en oppklaring om hvem som får reduksjon i sin avkorting, gjelder det kun pensjonister, eller uføre også?
Svar fra dep.  Brevet viser at det gjelder uføre, og at forvirring skjer, når de "folkevalgte" ikke bruker korrekt navn på uføre.

Honnørkort, rabatter

Honnørrabatt for uføre-reisende med barn

Etter henvendelse fra medlemmer, vedrørende at det er dårlig/ingen rabatt for uføre med barn på toget, sammenlignet med reisende med barn, som ikke er uføre, håpet vi i ULO å kunne bedre dette. Det har vært en god del jobb, men ikke et godt resultat. 

1. brev til NSB

1. svar fra NSB

2. brev NSB m/fler

2. svar fra NSB

Svar fra Samferdselsdepartementet

Honnørkort design

ULO har , som andre, henvendt seg til departement m/fl vedrørende designet på honnørkortet.
Brev sendt fra ULO
Svar vedrørende design

 

Inntekt. stønader og levekår m.m.


Dokumenter utarbeidet av ULO

Sammenligning av inntekt 26/4-16 : dokument som omfatter en sammenligning av uføre og alderspensjonister med laveste inntekter.

Øvrig arkiverte blogginnlegg og saker


 

Dersom du tidligere ikke har mottatt våre utsendte nyhetsbrev , så vær vennlig å fylle ut skjemaet under her, slik at vi kan være sikre på at fremtidige nyhetsbrev blir sendt til deg.