Høringer


Vi mottar høringer fra departement, ikke alle er aktuelle for oss å svare på. Men, når det kommer aktuelle høringer, vil vi lenke til de her. Vi ønsker vi å få tilbakemeldinger fra medlemmer på hva dere tenker om forslagene i høringene. Vi håper mange vil ta seg tid til å lese høringer, og komme med sine tanker/innspill til oss. Husk å skriv kortfattet, gjerne punktvis, slik at det blir enkelt å få med dine viktige meninger. Vær vennlig å bruke kontaktskjemaet under, det letter vår jobb mye.

For å se tidligere høringer ULO har besvart, er det nå et nytt "høringsarkiv" under kontaktskjemaet på denne siden. 

 

Nye høringer:

 

 

 

Høringsarkiv:  


Høringsfrist 1 november 2017: Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift for forsøk med tiltaket varig tilrettelagt arbeid i kommunal regi.  (brev i pdf format)  Foreslått forskrift

Høringssvar fra ULO om forsøk med varig tilrettelagt arbeid (VTA) i kommunal regi


Høringsfrist 31 oktober 2017: Arbeids - og sosialdepartementet sendte ut høring 4 september om Forslag til endringer i forskrift om arbeidsavklaringspenger

Høringssvar fra ULO om forslag til endriger i forskrift om AAP