Temablogg


Er det noe spesielt som opptar deg? Noe du kan mye om? Noe du gjerne vil vite mer om? I vår temablogg ønsker vi å ta opp, og gå “dypere inn i”, forskjellige temaer som særlig angår uføre.
Her kan det være alt fra lover og regler om stønader, prosesser i søknad, bolig, skatt, fattigdom, prøve seg i jobb, regler når en er gradert ufør osv. 
Det vil være svært viktig at medlemmer også deler sin kunnskap, dette er ikke kun styret og arbeidsteamet sin blogg. Send oss tips om hva du kunne tenke deg å dele av din kunnskap, eller hva du vil vite mer om. Og ikke minst: Skriv et innlegg selv ved å bruke kontaktskjemaet under her!
En innkjøringsfase på denne bloggen og utformingen av den vil det bli, men vi håper at akkurat du er engasjert, og ønsker å gi dine bidrag til bloggen.

Send oss forslag