Utgjør en forskjell


Uføres Landsorganisasjon ULO, er en frivillig organisasjon, som bygger sterkt på slagordet Sammen for retten til et verdig liv
I dette ligger et budskap om at vi i fellesskap og gjensidig støtte til hverandre, skal bidra til at arbeidsuføre skal oppleve et verdig liv. 
For å få dette til, er det svært viktig at vi har aktive medlemmer, arbeidsteam og styre. Jo flere aktive, jo mer får vi til!

I ULO er de aller fleste aktive uføre, dermed fordrer det innsats fra flere enn det som er "vanlig" i en organisasjon, for å nå våre mål. 

ULO har til enhver tid saker å jobbe med, mange saker- og ikke minst ser vi det er mange ønsker om at vi skal jobbe med enda mer saker, enda mer synlighet for våre saker osv. Vi som er aktive i styret og arbeidsteam, vil dette vi også! Og derfor vil vi så gjerne ha flere med på “laget”! 
 

For å nå våre mål, er det først og fremst viktigst å få en organisasjon med mange medlemmer- de svar vi har fått fra NAV og politikere, er tydelig på at små organisasjoner kan de ikke ta hensyn til! Derfor vil mye av ressursene de første årene fremover gå med på å samle arbeidsuføre i organisasjonen. På den måten vil målet om at uføre skal bli hørt og sett, bli en realitet.

Det aller viktigste for ULO, er å ta et skritt om gangen, da kommer vi til målet uansett om det er et langt skritt, eller et lite skritt- fremover går det. Kunne du tenke deg å bidra ? Det er mange måter du kan bidra på. Du kan være fast i arbeidsteamet, eller du kan bidra som “frilans”, altså gi ditt bidrag når du kan. 

Bli med å utgjøre en forskjell, for alle uføre.

Vi håper du leser videre her, og ser hva vi har behov for i dag! Og ikke minst tar kontakt!

 • Fast medarbeider i arbeidsteamet: Arbeidsteamet kan en sammenligne med arbeidsutvalg i andre org. En kan og sammenligne det litt med å sitte i en komite, der alle komiteens medlemmer velger den arbeidsoppgaven på listen, som de føler de kan mestre. Du får da ansvaret for din oppgave, men kan selvsagt få hjelp av flere. 
  I arbeidsteamet blir du “fast medarbeider”, med det følger litt forpliktelse til aktivitet og engasjement. For tiden ville vi sette stor pris på flere medarbeidere som gjerne kan litt om å søke på nett for å finne informasjon om saker vi jobber med, som f.eks bostøtte, skatt, fattigdom osv. I tillegg er det slik at vi formulerer en del brev, som går til storting, regjering m.fler. Da er det viktig med god argumentasjon, saklig, og gjerne referert til både vitenskap og andre viktige kilder. En stor del av oppgavene i arbeidsteamet går ut på å bli med på å gjøre ULO synlig, slik at vi får økt medlemsmasse. Det er medlemmene som ER ULO, og med stor medlemsmasse, vil politikere og andre se og høre oss!

  Det er viktig å være villig til å lære seg å bruke de verktøy vi bruker i ULO, som f.eks google dokumenter/drive/disk. Det er lett å lære, og du får opplæring. 
  Det vil og være fint med noen som kan bidra med litt kunnskap i vårt likemannsarbeide, når vi mottar personlige henvendelser om alt fra bostøtte, til utregning av uføretrygd, og overgang til pensjon. Det er få som kan mye om dette, men dersom du kan bruke internett, og nettbaserte verktøy, så har vi tilgang på kilder, som vil kunne gi de fleste svar.
  Husk at engasjement er viktig, ofte langt viktigere enn de kunnskaper en alt innehar

 • Fylkeskontakt: Vil du være fylkeskontakt? Vi ser nå behovet for å bygge opp et nettverk av fylkeskontakter for ULO. For å gjøre ULO kjent, er det viktig å komme i kontakt med engasjerte mennesker over hele Norge. Har du mulighet til f.eks å legge ut flyers og brosjyrer om ULO på legesenter, sykehus osv i ditt fylke? Har du mulighet til å finne ut litt om uføre i ditt fylke, hvordan ULO kan nå frem, er det større arrangement ULO burde bidra på i ditt fylke? Kunne du tørre å stille opp på et arrangement, og si litt om uføre, og ULO? Vi trenger deg, for å bygge ULO-nettverk lokalt der den enkelte uføre bor. Du engasjerer deg innenfor rammen av din kapasitet!  Alle fylkeskontakter blir tilknyttet arbeidsteamet i ULO, og vil således og få fritt medlemsskap etter gjeldende regler fra året etter en tiltrådde vervet. 

 • Journalist: “ULO-journalister”, eksterne/frilans medarbeidere blant våre egne medlemmer. Er du ofte på nett og leser nyheter? Kanskje du kan bidra med å være en av våre “journalister”. Skrive små refleksjoner rundt artikler som angår uføre direkte eller indirekte.

 • Tema-skribent: I vår blogg her på medlemssidene er det behov for medlemmer som skriver! Kanskje har du mye på hjertet, og kunne tenke deg å være en av de vi spør, dersom vi får inn for få bidrag i perioder? Tips og råd på den “offentlige delen av nettsiden vår”, går og under “tema-skribent” . Kan du finne viktig info, som vi kan dele på vår “tips og råd” side for alle som besøker nettsiden vår? Er du god på et tema eller fler, som opptar andre uføre? Kan du mye om f.eks grunnstønad, og rettigheter ang dette. Eller kan du lære, vil du lære, lese deg opp? Kanskje du kan skrive litt faktabaserte innlegg, eller bare ett? som vi kan dele på vår temablogg?

 • "Ekstrahjelp" Vi har behov for medlemmer som kan gjøre en innsats ved større arrangemeneter, som Arendalsuka, og landsmøte i ULO

 • Styrekandidater: Høsten 2017 har vi vårt andre landsmøte, og da er det viktig å komme i kontakt med aktuelle medlemmer, som kunne tenke seg å stille til valg i styret. Styret har styremøter ca en gang pr mnd, eller ved behov. Men, det å sitte i styret innebærer mer enn kun å møte på styremøter. Mail skal besvares, saker skal utarbeides, informasjon skal innhentes osv. Samt aktiv deltakelse i arbeidsteamet som er ULOs interne- felles møteplass, bidra til god fordeling av oppgaver og positivt miljø m.m. Det som er viktig , er at alle bidrar med litt, da får vi i fellesskap gjort mye. Vi bruker skypechat til styremøter, da vi jo sitter spredt utover i inn-og utland, som hovedverktøy når vi jobber med saker etc, har vi valgt googledocumenter- som alle får opplæring i, og foreløpig har facebook de beste gruppene for samarbeid internt, slik at alle må kunne logge seg inn der (også dette gies opplæring i ved behov)