Velkommen til ULOs medlemsportal


Vårt mål med medlemsportalen er å skape en arena for informasjon, konstruktive innspill og deltakelse av medlemmer. Vi i styret og arbeidsteam håper på gode innspill og aktive medlemmer som engasjerer seg! Det er slik vi får vekst, og slik vi oppnår å "bli hørt og sett"!

"Sammen for retten til et verdig liv" er ULOs slagord, og vi håper vår nye medlemsportal vil bidra nettopp til at vi i større grad får oppgaver gjort i fellesskap med alle som utgjør ULO. Og medlemmene, altså du, og alle de andre, er dere som i hovedsak er ULO. Ditt bidrag og din innsats er viktig for at vi kan fortsette å være en frivillig organisasjon.

Her på medlemsportalen vil vi jobbe en del fremover med å legge ut informasjon om hva vi gjør, hva vi ønsker du skal bidra med, hvilke instanser vi kontakter, hvilke svar vi får, medlemsfordeler, og større prosjekter som Arendalsuka vil få sin plass m.m.

Vi håper du tar deg tid til å lese og sette deg inn i din organisasjon, og hva vi kan oppnå ved å jobbe sammen, for hverandre, og med hverandre. 

Vi gjør oppmerksom på at vi gjør så godt vi kan med å oppdatere sidene og svare på henvendelser. Men det tar tid å lære også for oss, så vi ber om tålmodighet og forståelse for at ting kan ta litt tid.

Bli gjerne med i medlemsgruppen vår på Facebook.

Siste nytt fra styret og arbeidsteam


Her vil vi i styret og arbeidsteamet legge ut oppdateringer litt “jamt og trutt” , slik at det blir enklere å følge med på hva som skjer i ULO

Har du tips til oss?


For å få til en god kommunikasjon i ULO, ønsker vi å ha aktive medlemmer. Send oss tips! Det kan være nyhetsartikler til nettsiden og fb siden vår , saker som opptar dere, og har allmenn interesse for uføre, arrangement m.m.