Om Uføres Landsorganisasjon ULO


Sammen for retten til et verdig liv

ULO er en landsdekkende frivillig organisasjon for uføre, drevet av hovedsakelig uføre for å kjempe for uføres rettigheter i samfunnet og retten til et verdig liv, både økonomisk og sosialt. Vi er en partipolitisk og livssyns-nøytral organisasjon.

Vi har som mål at uføre skal ha økonomi til å delta i samfunnet på lik linje med andre, og kunne ha råd til behandling og medisiner.
Arbeider for samhold og fellesskap som mange savner utenfor arbeidslivet.

Vi vil også jobbe for en holdningsendring overfor uføre i samfunnet. Sykdom, skade eller lyte er ikke noe de arbeidsuføre valgte selv.
Det er ikke en skam å være syk eller skadet, det bør samfunnet, med politikere og media i spissen møte den enkelte uføre med. 

-Se våre handlingsplan
-Se våre vedtekter
-Se vårt budsjett
-Kontakt oss
-Bli medlem