Arbeidsteamet:


Foreløpig har vi 4 faste aktive i arbeidsteamet. 
Generelle krav til aktive i arbeidsteamet er et gjennomsnitt på min. 3 timers aktiv deltakelse pr uke. 
2 av de aktive har egne avtaler på grunnlag av spesifikke oppgaver. 
Øvrige har generelle krav i avtalen. 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsteamet i Uføres Landsorganisasjon ULO

Det vil alltid være frivillig om medlemmer av arbeidsteamet ønsker å presentere seg på nettsiden.  

Hva er ULOs arbeidsteam? Mange er sikkert kjent med at organisasjoner ofte har arbeidsutvalg og komiteer, som utfører en del av oppgavene i organisasjonen. Vårt arbeidsteam utfører oppgaver som likemannsarbeid, bidrag til å utforme høringssvar, gjennomgang og kommentarer av viktige dokumenter som f.eks statsbudsjettet, administratoroppgaver, rådgivning i fellesskapet, utforming av informasjonsmateriell, jobbe med medlemsfordeler. kundeservice, bearbeide forslag/ideer, bidra på stand og andre aktiviteter osv. 

ULO er en ung organisasjon, uten de helt store inntekter. Det betyr av organisasjonen ikke har anledning til å ansette sekretærer, regnskapsførere o.l. , slik mange frivillige organisasjoner gjør. Dermed faller alle oppgaver av administrativ art på styret i sin helhet, og et team av frivillige medlemmer blir svært viktig for å kunne utføre andre oppgaver. 


Det er viktig å forstå at et styre i en organisasjon ikke kan utføre alt i organisasjonen- styrets hovedoppgave er å lede organisasjonen etter landsmøtets vedtak, og ha en oversikt og oppsyn over hele organisasjonen, slik at alle aktive til enhver tid forholder seg til vedtak og vedtekter. Styret i frivillige organisasjoner er som oftes de som og har "kontaktansvaret" utad, altså som tar seg av kontakt med medier, politikere og andre. 

 

Utdrag fra vedtektene ang arbeidsteam:
"§ 8 Arbeidsteam

Arbeidsteam er tilsvarende både arbeidsutvalg og ansatte i andre organisasjoner. ULO har ikke kapasitet økonomisk pr i dag til å ansette folk til sekretariat, kundeservice, osv. Derfor vil arbeidsteamet være en avgjørende del av den daglige drift i ULO - i tillegg til  å ha ansvar for å utføre arbeidsoppgaver i forhold til ULOs formålsparagraf.

Til orientering:

Arbeidsteam skal fremme muliggjørelse av å drifte en velfungerende og sterk organisasjon, på nasjonalt og regionalt plan. Det blir lagt stor vekt på tett samarbeide med styret, samt medlemmer, i forhold til arbeidsoppgaver som arbeidsteam skal utføre. Styremedlemmer, og varamedlemmer forventes å være aktiv deltagende i arbeidsteamet, i de perioder det er mindre styrearbeid.

Denne måten å drifte ULO på skal styrke de uføres mulighet til å få et sterkt taleorgan, til tross for at medlemmer og ledelse har noe redusert kapasitet på grunn av sin uførhet. Landsstyret og alle fylkesstyrer bør i særdeleshet vektlegge tett samarbeide med sine respektive arbeidsteam, og alltid se på dem som sine nære medarbeidere og rådgivere. "

"VI

Faste medlemmer av arbeidsteam får 50% rabatt på hovedmedlemskap i perioden de sitter i teamet. Kontingenten blir ikke refundert for året vedkommende blir med i teamet og kun registrerte hovedmedlemmer kan tiltre arbeidsteamet.

Ved fratredelse fra arbeidsteamet vil vedkommende motta faktura på full pris for medlemskap i ULO innen rimelig tid."